ЧСУ  „Кралица София Испанска” предоставя на своите ученици образователна подготовка на високо академично ниво и едновременно с това обръща специално внимание на ценностите, свързани със значението на добре свършената работа, осъществена в полза на другите. Важна част от програмата е стремежа за усъвършенстване, с положителния поглед към хората и случващото се, с уважението, възпитанието в лична свобода и лична отговорност, в другарство, откровеност, честност, щедрост, солидарност, търсене на справедливост и съгласие.

​Частно средно училище „Кралица София Испанска EООД" е регистрирано в Търговския регистър на България с ЕИК 204214733. Одобрено е като частно средно училище от Министерството на образованието и науката с Постановление № 14-178/09.09.2016 г. Получи правото и честта да използва името на кралица София испанска с Решение 037/2016 на Casa de Su Majestad el Rey de España.  Работи в България с лиценз и know-how от Fundación Arenales.

Семейство

Семейството изпълнява водеща роля в образованието. Родителите, заедно с личния наставник, следват образователната програма и напътстват своето дете.

Учители

 

Учители с отлична квалификация гарантират отдаденост, като предлагат образователни решения, съобразени с възрастта и личностните особености на всеки ученик.

Ученици

 

Всеки от тях е еднакво важен. Нашето училище създава личности, развива умения, насърчава добри навици,

възпитава в дух на добродетели, предлага

принципи и подсилва личната свобода.

ул. „5006-та" №2

НПЗ „Искър" София 1528 

(бул. „Искърско шосе")

Тел.  02 / 99 64 059

info@ispanskouchilishte.com

Метро: Искърско шосе

Автобуси: 10, 14, 88 и 604

Трамваи: 20, 23