Такси за учебната 2022 - 2023 г.

Обучение и извънкласни дейности

Предучилищна група (5 и 6 години), 1., 2. 3. 4. и 5. клас:

(От 08:30 до 15:30)

Годишна такса: 6 900 лв. 

Вторият ученик от същото семейство има 10% отстъпка

Услуги

Храна:                                    1 750 лв. годишно

Ранно пристигане:             1 250 лв. годишно

(От 07:30 до 08:30, включва закуска)

Късно тръгване:                 1 250 лв. годишно

(От 15:30 до 17:30)

Транспорт:   Осъществява се от лицензиран превозвач. 

Възможно е заплащане на десет вноски без оскъпяване.

Процедура за записване

1. Посещение на училището.

2. Организирайте интервю с директора.

3. Изтеглете образователния договор.

4. Попълнете договора, подпишете го, и го изпратете до училището.

5. Можете да продължите с плащането на първоначалната такса (10%) в рамките на 7 дни.

6. Ученикът се счита за записан и ще получите допълнителни съобщения за униформи, таблети, лятно училище и т.н.