ул. „5006-та" №2

НПЗ „Искър" София 1528 

(бул. „Искърско шосе")

Тел.  02 / 99 64 059

info@ispanskouchilishte.com

Метро: Искърско шосе

Автобуси: 10, 14, 88 и 604

Трамваи: 20, 23

Такси за учебната 2020 - 2021 г.

Обучение и извънкласни дейности

Предучилищна група (5 и 6 години), 1., 2. и 3. клас:

(От 08:30 до 15:30)

Годишна такса: 6 900 лв. 

Услуги

Храна (плодове и обяд):    1 750 лв. годишно

(Приготвен в собствена кухня)

Ранно пристигане:             1 250 лв. годишно

(От 07:30 до 08:30, включва закуска)

Късно тръгване:                 1 250 лв. годишно

(От 15:30 до 17:30)

Транспорт:   Осъществява се от лицензиран превозвач. 

Възможно е заплащане на десет вноски без оскъпяване.