Испански език

 

Нашето училище развива триезична програма на обучение от ранна възраст, базирана на постепенно усвояване и регулярно тестване на знанията  на учениците.  Предлагаме също обменни програми в Испания в рамките на инициативи като „Пет Седмици в Испания”.

 

40% от уроците ще са на български език, други 40% ще бъдат на испански, а 20% ще са на английски