Кампус Искър

Училището разполага с най-съвременно учебно и спортно оборудване, включително лаборатории, библиотеки, учебни зали, спортен салон и др.

Столовата е на самообслужване и е разположена заедно с кухнята. Децата я посещават на смени, според възрастта си.

Външните спортни игрища позволяват да се играе футбол, баскетбол и волейбол.

Училището има и голяма зелена площ за игри и почивка.

ул. „5006-та" №2

НПЗ „Искър" София 1528 

(бул. „Искърско шосе")

Тел.  02 / 99 64 059

info@ispanskouchilishte.com

Метро: Искърско шосе

Автобуси: 10, 14, 88 и 604

Трамваи: 20, 23